Reštaurácia  kaštieľ  Steiner


posedenie v objatí histórie

LOADING

HISTÓRIA KAŠTIEĽA

Na území mesta Hurbanovo sa nachádzala desiatka kaštieľov. Jediný kaštieľ, ktorý sa napriek pohnutým časom svetových vojen a nepriaznivému politickému postoju spoločnosti voči „pamätníkom“ súkromného vlastníctva v rokoch 1948-1989 zachoval bez negatívnych zásahov, je kaštieľ, ktorý dal v roku 1901 postaviť veľkostatkár Michal Steiner Péterházi (1843-1932).

V súčasnosti sa rozprestiera v náručí 100 ročných platanov pri hlavnej ceste medzi Komárnom a Novými Zámkami v susedstve rovnako historicky nezanedbateľných budov Slovenskej ústrednej Hvezdárne, Geofyzikálneho ústavu SAV a hydometeorologického ústavu v Hurbanove.

Rok vzniku historického skvostu dokladuje nápis vytvorený v štukovej výzdobe južnej fasády tejto nádhernej stavby: „Épült 1901-ben, tervezte Miksa Himmler, „müépítész“ (postavený v roku 1901, projektoval Miksa Himmler).
Nakoľko Michal Steiner umrel bez dediča, kaštieľ sa dostal do vlastníctva Kolomana Steinera, syna jeho brata Gaspara. Dcéra nového majiteľa Edit, ktorá sa vydala za Pavla Schwitzera, tu bývala do roku 1997, potom sa odsťahovala k dcére do Švajciarska.
Po roku 1989 v časti objektu fungovala základná umelecká škola, potom objekt odkúpila a.s. Heineken Slovensko. Nový majiteľ dal budovu zrekonštruovať a zriadili tu reprezentatívnu reštauráciu „Zlatý Bažant“. V roku 2014 spoločnosť Heineken odpredala nehnuteľnosť fyzickým osobám do súkromného vlastníctva .

Snahou súčasných majiteľov Steinerovho kaštieľa v Hurbanove je odhaliť ukrytú časť histórie, ukázať tento skvost súčasníkom a zachovať ju vo vernej podobe pre našich potomkov.

„Noví vlastníci“

Hlavný vchod
Vchod
Čelný pohľad
Severná veža
© 2016 Reštaurácia kaštieľ Steiner, Tel: +421 35 760 2219, E-mail